ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายสมพงษ์ พรมจันทร์
342,1241744611,94066532,56412124,0431708520,6711,130
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
664,5343875913,08581754,07017100013021,6891,375
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นางกัลยา มาลัย
453,8212899827,7451,43896,95327212,2404315340,7592,042
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นางวรางคณา ไชยเรือน
382,934249438,78257122,15710011,772548415,645974
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
432,8602255111,34467521,366430009615,570943
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายชัยนนท์ นิลพัฒน์
503,307254448,28257933,1941110009714,783944
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
563,739220325,56331900011,631658910,933604
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายชาญชิต ทัพหมี
503,412254275,27134700011,861827810,544683
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายสมเกียรติ ปงจันตา
674,316433224,25032232,71212425,2912049416,5691,083
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิทยา สุดดี
704,999449315,53642021,2816000010311,816929
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
583,385323143,063217000000726,448540
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายมงคล รุณธาตุ
1026,069550407,80753411,0385113,04412314417,9581,258
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายประเสริฐ วรสาร
533,233322225,079352000000758,312674
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
913,579329223,92829322,0388111,6566911611,201772
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
894,122433326,44049200000012110,562925
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1526,837720398,30860211,3796211,6226819318,1461,452
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
975,6045564811,40175918104000014617,8151,355
17. มัธยมศึกษาน่าน
652989164,87436444,27429436,8303792916,5071,126
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
583,532401213,69930900012,06794809,298804
19. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
975,508523408,19256321,6897300013915,3891,159
20. มัธยมศึกษาพะเยา
ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
000104,26736664,80232926,2332401815,302935
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
493,491427489,34876931,98111924,82425410219,6441,569
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
754,7024347015,6691,05942,80214300014923,1731,636
23. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
543,9933417317,9591,09087,28033035,24423313834,4761,994
24. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
745,1844665312,01377232,70313600013019,9001,374
25. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
915,314573347,12758721,5598900012714,0001,249
26. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1267,308587449,31461616972700017117,3191,230
27. มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
00031,1726232,81813423,33219387,322389
28. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายอนันต์ นามทองต้น
1166,859511449,26358116753024,04318316320,8401,305
29. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์
815,5273986215,00285121,9138400014522,4421,333
30. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายสุรพล เพ็งน้อย
1377,8905075710,49570032,96212900019721,3471,336
31. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายศุภพงษา จันทรังษ์
552,483166203,98626922,26495000778,733530
32. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
815,423475399,52758121,4517112,59910512319,0001,232
33. มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
19115123,34425665,05826124,3102332112,803765
34. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1047,2975419621,0041,25032,83811911,6956620432,8341,976
35. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
1017,5095787816,2101,00721,7847100018125,5031,656
36. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
643,617340429,43462500023,3788510816,4291,050
37. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
38. มัธยมศึกษาตาก
19511103,10219476,58532425,0652242014,847753
39. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายจรณเดช บุปผาชาติ
664,8273134910,33963832,49910111,9516311919,6161,115
40. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายประเสริฐ จั่นแก้ว
1105,954462489,83465243,45914500016219,2471,259
41. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
634,2683254611,00571332,3549623,76716611421,3941,300
42. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
563,7082996413,14692011,2555111,6147012219,7231,340
43. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายพยอม วงษ์พูล
935,9365006814,0631,13332,35411000016422,3531,743
44. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
835,010357479,61763016733212,0838513217,3831,104
45. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
นายจันทบูรณ์ เขตการ
673,7762705310,41071322,1279100012216,3131,074
46. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
865,4484925110,80378721,3078112,36310714019,9211,467
47. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายนิยม โพธิ์ทอง
643,9593565411,50880532,6788911,9957712220,1401,327
48. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล
1087,6035697717,6371,14132,62511500018827,8651,825
49. มัธยมศึกษาเชียงใหม่
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000103,8822331515,275770716,2297953235,3861,798
50. มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
321432286,91946098,789451515,4637534531,3851,696
51. มัธยมศึกษาแพร่
ดร.ปัญญา หาแก้ว
00082,12217465,51833326,0623121613,702819
52. มัธยมศึกษาเชียงราย
นายวรพงษ์ สันติวงค์
19712227,206574129,724577615,4286414132,4551,804
53. มัธยมศึกษานครสวรรค์
นายบุญชอบ โตคำ
220624206,59942776,784355818,8649153732,4531,721
54. มัธยมศึกษากำแพงเพชร
000166,8824671110,35558459,4823633226,7191,414
55. มัธยมศึกษาสุโขทัย
นายสุดเขต สวยสม
550866113,38020955,147268612,6395682721,6741,111
56. มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,5077091514,166837717,9009265741,6092,484
57. มัธยมศึกษาพิจิตร
222430205,49840455,29528737,0673433018,0841,064
58. มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
110614268,61365665,703304614,1556643928,5771,638
 3,357208,39117,7652,374543,88235,838237214,24910,60498223,82310,1616,0661,190,34574,368