ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายรตนภูมิ โนสุ
342,1471764611,94066532,56412124,0431708520,6941,132
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
654,4353796013,20782554,07017100013021,7121,375
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นางกัลยา มาลัย
463,8882969827,7451,43896,95327212,2404315440,8262,049
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
473,629329387,64651821,91110011,796548814,9821,001
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
453,0292315011,19666721,366430009715,591941
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
523,412251438,16057733,1941110009814,766939
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
563,710203325,59832200011,635658910,943590
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายชาญชิต ทัพหมี
503,412254275,27134700011,861827810,544683
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
714,325427234,38333932,71212425,2912049916,7111,094
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิทยา สุดดี
705,092446325,69943721,2816000010412,072943
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายสมเกียรติ ปงจันตา
583,420326143,063217000000726,483543
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
985,259479488,85661411,0385113,04412314818,1971,267
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายประเสริฐ วรสาร
533,248321225,119354000000758,367675
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
943,660335223,92829322,0388111,6566911911,282778
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
944,264449326,44549600000012610,709945
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1526,979731398,30860211,3796211,6226819318,2881,463
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
975,6555564811,40175918104000014617,8661,355
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
623,545419223,83632000012,06794859,448833
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
965,415509418,31557821,6897300013915,4191,160
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
533,789452458,95074731,98111924,82425410319,5441,572
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
774,8724487015,6691,05742,80214300015123,3431,648
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
543,9773447317,9591,09087,28033035,24423313834,4601,997
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
775,3635055211,81376232,70313600013219,8791,403
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางพุฒชาด จันทร์ดำ
854,991427419,12158018413300012714,9531,040
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1247,154541469,69264416972700017117,5431,212
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายอนันต์ นามทองต้น
1177,124521439,15157216753024,04318316320,9931,306
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
795,5013896415,46387721,9138400014522,8771,350
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายจิระชัย ทีคำ
1408,0185165610,36768832,96212900019921,3471,333
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายศุภพงษา จันทรังษ์
582,551169203,98626922,26495000808,801533
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
784,9254174410,21664121,4517112,59910512519,1911,234
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1037,2745289721,2391,24432,83811911,6956620433,0461,957
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี
1037,7675887716,04899821,7847100018225,5991,657
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
643,703340429,43462500023,3788510816,5151,050
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
655,1123455010,55764132,70110111,9516311920,3211,150
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายประเสริฐ จั่นแก้ว
1055,9405105311,01175843,67116800016220,6221,436
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
624,1883174711,12972232,3549623,76716611421,4381,301
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายอุดม สายโท
563,7392876413,23992611,2555111,6147012219,8471,334
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
936,0884936814,0751,13132,35411000016422,5171,734
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นางผกาภรณ์ พลายสังข์
824,738345499,71264416733212,0838513317,2061,106
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
นายจันทบูรณ์ เขตการ
663,6572635410,60872022,1279100012216,3921,074
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
855,3864915311,11682221,3078112,36310714120,1721,501
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายนิยม โพธิ์ทอง
784,7644364910,89676243,98215400013119,6421,352
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ดร.ไท พานนนท์
1087,4765787817,7641,14932,62511500018927,8651,842
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0542951818,093904919,5619884042,7082,187
45. มัธยมศึกษา เขต 35
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
326340287,09052298,708512515,3778024531,4381,876
46. มัธยมศึกษา เขต 37
ดร.ปัญญา หาแก้ว
652989246,996538109,792627512,8926914530,2091,945
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายวรพงษ์ สันติวงค์
197123211,4739401814,526906821,6618815947,7572,739
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
329739329,9436831311,8426161023,1741,1485845,2562,486
49. มัธยมศึกษา เขต 41
2224303612,3808711615,650871816,5497066244,8032,478
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายสุดเขต สวยสม
660377216,4824031211,732592715,0606544633,8771,726
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,5077091514,166837717,9009265741,6092,484
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
110614268,61365665,703304614,1556643928,5771,638
 3,389210,06017,7622,398548,95636,174237214,92210,69796219,1269,9956,1201,193,06474,628