ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายรตนภูมิ โนสุ
362,4711954612,17365521,9369124,0431708620,6231,111
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
684,7534075913,15681254,07017100013221,9791,390
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นางกัลยา มาลัย
473,9703099727,3851,39696,95327212,2404315440,5482,020
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
483,699345377,57651421,91110011,796548814,9821,013
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
483,0772265011,33265221,3664300010015,775921
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
543,502252427,95854733,1941110009914,654910
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
664,562272274,66219800011,713569410,937526
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
513,286256295,56437000011,873848110,723710
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
844,987524224,28333932,71212425,29120411117,2731,191
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
735,140452345,96146621,2816000010912,382978
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์
583,375319153,198231000000736,573550
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1095,651473509,78664311,0185113,15312316119,6081,290
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายสมพงษ์ พรมใจ
533,269311235,290371000000768,559682
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
943,956405224,07531422,0738711,7928411911,896890
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร
944,542491326,64050800000012611,182999
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1527,068742398,31559211,3796211,6226819318,3841,464
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
965,5285444911,71276918104000014618,0501,353
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
633,744442213,71230700012,06794859,523843
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
925,400510418,31957821,6897300013515,4081,161
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
563,934355459,21860121,3196224,82425410519,2951,272
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
785,0404546815,2181,03042,83914700015023,0971,631
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
554,0153497217,7911,05587,31835435,24423313834,3681,991
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
775,4555085312,00377532,70313600013320,1611,419
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นางพุฒชาด จันทร์ดำ
865,157440409,07356118413300012715,0711,034
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
1247,187549469,71759816972700017117,6011,174
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
1177,267546439,28658116753024,04318316321,2711,340
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
805,4523896515,74492221,9138400014723,1091,395
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายนฤทธิ์ คงนาน
1347,9235316111,49977633,00012900019822,4221,436
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
602,910248214,28024822,23088000839,420584
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
804,8574174510,39865221,4517112,59910512819,3051,245
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,7595469421,3681,24321,4096723,27512520433,8111,981
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี
1047,7865827816,1741,01721,7847100018425,7441,670
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
653,878336419,38562511,4715911,8048510816,5381,105
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
665,1743424910,51563732,70110111,9516311920,3411,143
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1056,0795145311,12873143,67116800016220,8781,413
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
614,2733014711,52771421,7667323,76716611221,3331,254
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
583,9772946213,12590011,2555111,6147012219,9711,315
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
936,0334916814,2471,11032,35411000016422,6341,711
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นางผกาภรณ์ พลายสังข์
804,5423425410,93573216733212,0838513618,2331,191
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
744,4613834910,13873922,1319600012516,7301,218
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
845,2815045411,28884521,3078112,36310714120,2391,537
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
794,8914504810,83875343,98215400013119,7111,357
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
1087,4755927817,7771,15832,62511500018927,8771,865
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0542951818,093904919,4499544042,5962,153
45. มัธยมศึกษา เขต 35
นายประจักษ์ สีหราช
553868267,16251898,982497514,9897724531,6711,855
46. มัธยมศึกษา เขต 37
ดร.ปัญญา หาแก้ว
653492247,101534109,792627512,9886914530,4151,944
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายวรพงษ์ สันติวงค์
197123111,1129211915,134956821,6618815948,0042,770
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
329739329,9436831311,8426161023,1741,1485845,2562,486
49. มัธยมศึกษา เขต 41
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
2224303612,3538711615,650871816,5497066244,7762,478
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายสุดเขต สวยสม
660877216,4824031211,672592817,6857584736,4471,830
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6107101514,166837717,9009265741,7122,485
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
110614268,90466365,703304614,1556643928,8681,645
 3,455216,51018,3642,392553,57735,983235214,00610,66197221,68810,1026,1791,205,78175,110