wwwwasf
ข้อมูลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคลิกupdate จำนวนรายการและงบประมาณที่ทำสัญญา การจ่ายเงินตามงวดงาน
จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณรับจัดสรร รับทราบ(นับคลิกupdate) จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณจัดสรร จำนวนรายการทำสัญญา จำนวนงบประมาณทำสัญญา งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว รวมจ่ายเงินตามงวดงาน
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายนพรัตน์ อู่ทอง286,420,70028286,420,700286,211,4896,184,329006,184,329
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ6016,725,000606016,725,0006016,390,99012,006,8201,104,480013,111,300
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย296,191,50029296,191,500296,151,7406,103,915006,103,915
4ประถมศึกษาเชียงราย 4-ว่าง-308,135,70030308,135,700307,284,8165,953,305624,18506,577,490
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์298,067,00029298,067,000297,932,1002,422,685002,422,685
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ4516,941,200454516,941,2004516,721,3295,274,895293,94005,568,835
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง-7626,551,100767626,551,1007626,279,90021,782,9863,657,714839,20026,279,900
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม257,765,30025257,765,300257,526,4666,554,287006,554,287
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม3710,346,100373710,346,1003710,270,2406,744,414681,150269,0007,694,564
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง91,750,000991,750,00091,750,0001,750,000001,750,000
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน5822,157,200585822,157,2005320,107,35016,478,7902,648,2401,034,32020,161,350
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายเอกชัย ผาบไชย112,405,70011112,405,700112,405,7002,205,700002,205,700
13ประถมศึกษาพะเยา 2286,293,50028286,293,500286,248,3004,595,300004,595,300
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์153,163,50015153,163,500153,163,5003,163,500003,163,500
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ278,032,40027278,032,400277,947,5004,707,160439,380288,9605,435,500
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายบุญชู จันดำ224,399,20022224,399,200224,399,2004,199,200004,199,200
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายบุญชู จันทร์ดำ316,141,10031316,141,100316,141,1005,730,600312,00006,042,600
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสุทิน แก้วพนา287,196,80028287,196,800288,668,7003,076,200003,076,200
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต359,209,30035359,209,300358,653,2408,159,740493,50008,653,240
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายบรรพ์ ใสแจ่ม3410,294,700343410,294,7003410,294,3007,041,100007,041,100
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา278,188,80027278,188,800267,495,2006,150,7961,323,34007,474,136
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์299,002,00029299,002,000288,047,0006,008,794403,27906,412,073
23ประถมศึกษาตาก 1นายภูวนาท มูลเขียน4614,503,400464614,503,4004514,109,24012,058,1671,004,760288,80013,351,727
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี4212,704,800424212,704,8004212,289,1658,029,150244,95008,274,100
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประพฤทธิ์ สุขใย112,594,70011112,594,700112,594,7002,594,700002,594,700
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุรินทร์ แก้วมณี5419,295,100545419,295,1005418,891,80010,847,3401,060,560288,00012,195,900
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายสุรินทร์ แก้วมณี3319,677,500333319,677,5003318,702,3375,878,5593,339,89909,218,458
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายธวัช กงเติม4516,980,400454516,980,4004516,771,3003,479,900003,479,900
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายนิคม เขียวฉ่ำ3614,015,100363614,015,1003613,355,7001,191,250191,250255,0001,637,500
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง418,764,90041418,764,900417,882,0007,043,000007,043,000
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล3713,605,100373713,605,1003612,783,8806,213,7902,385,76408,599,554
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -103,666,60010103,666,600103,161,1042,938,504222,60003,161,104
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง3712,113,900373712,113,9003715,551,8008,840,422222,66009,063,082
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย6117,352,000616117,352,0005916,102,36513,758,021675,144014,433,165
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1ดร.รมย์ พะโยม6722,198,700676722,198,7006620,508,5017,216,200007,216,200
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ6121,002,300616121,002,3006120,741,27016,120,4902,920,980367,60019,409,070
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์3810,808,800383810,808,800389,265,5868,325,886707,700232,0009,265,586
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี309,682,70030309,682,700309,498,5006,583,3001,405,20007,988,500
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง308,934,00030308,934,000297,778,1005,708,300005,708,300
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี3911,924,300393911,924,3003910,136,1588,504,158008,504,158
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม5722,711,700575722,711,7005722,168,8909,988,400222,660010,211,060
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศักดา แสงทอง51,023,900551,023,90051,023,9001,023,900001,023,900
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล3210,944,500323210,944,500319,954,3005,516,600005,516,600
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน4116,686,000414116,686,0004115,893,9327,013,0512,498,470737,60010,249,120
45มัธยมศึกษา 35นายพิทยา ไชยมงคล3210,137,000323210,137,000329,750,2905,986,5522,953,28408,939,836
46มัธยมศึกษา 36นายคำจันทร์ รัตนอุปการ4115,110,000414115,110,0004114,413,80810,145,5033,199,105576,00013,920,608
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล309,629,00030309,629,000309,402,1606,975,9501,532,490893,7209,402,160
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด2910,168,200292910,168,200299,456,1603,766,160003,766,160
49มัธยมศึกษา 39-3310,194,400333310,194,400339,523,9977,000,997007,000,997
50มัธยมศึกษา 40นายอำนาจ บุญทรง4116,665,900414116,665,9004015,467,5606,522,060222,60006,744,660
51มัธยมศึกษา 41นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร255,464,40025255,464,400255,449,8004,729,800004,729,800
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)223,968,00022223,968,000223,967,8003,967,200003,967,200
53ประถมศึกษาน่าน 1นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์244,262,00024244,262,000244,262,0004,262,000004,262,000
54กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 600000000000
55กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 500000000000
รวม 1,843.00 582,167,100.00 1,843.00 1,843.00 582,167,100.00 1,828.00 560,948,263.45 358,523,825.63 36,991,283.47 6,070,200.00 401,585,309.10
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน