wwwwasf
ข้อมูลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคลิกupdate จำนวนรายการและงบประมาณที่ทำสัญญา การจ่ายเงินตามงวดงาน
จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณรับจัดสรร รับทราบ(นับคลิกupdate) จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณจัดสรร จำนวนรายการทำสัญญา จำนวนงบประมาณทำสัญญา งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว รวมจ่ายเงินตามงวดงาน
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา286,420,70028286,420,700286,211,4896,182,292006,182,292
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี6016,725,000606016,725,0006016,390,99012,962,6101,104,480014,067,090
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ)296,191,50029296,191,500296,151,7406,103,915006,103,915
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์308,135,70030308,135,700307,284,8165,953,305624,18506,577,490
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ298,067,00029298,067,000297,885,3096,197,154606,54006,803,694
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ4516,941,200454516,941,2004516,721,32910,098,531858,359010,956,890
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย7626,551,100767626,551,1007626,279,90021,782,9863,657,714839,20026,279,900
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 257,765,30025257,765,300257,526,4666,554,287006,554,287
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง3710,346,100373710,346,1003710,270,2407,308,0501,823,7301,134,12010,265,900
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์91,750,000991,750,00091,750,0001,750,000001,750,000
11ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์5822,157,200585822,157,2005320,107,35016,478,7902,648,2401,034,32020,161,350
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ112,405,70011112,405,700112,405,7002,205,700002,205,700
13ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง-286,293,50028286,293,500286,288,3006,288,300006,288,300
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์153,163,50015153,163,500153,163,5003,163,500003,163,500
15ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร278,032,40027278,032,400277,947,5004,707,160439,380288,9605,435,500
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ224,399,20022224,399,200224,399,2004,199,200004,199,200
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง316,141,10031316,141,100316,141,1005,730,600312,00006,042,600
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์287,196,80028287,196,800288,668,7003,607,700003,607,700
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ359,209,30035359,209,300358,653,2408,159,740493,50008,653,240
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์3410,294,700343410,294,7003410,294,3008,544,900008,544,900
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์278,188,80027278,188,800267,495,2006,150,7961,323,34007,474,136
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น299,002,00029299,002,000288,047,0006,525,354619,999288,9607,434,313
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล4614,503,400464614,503,4004514,109,24012,058,1671,004,760288,80013,351,727
24ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์4212,704,800424212,704,8004212,289,16510,956,150685,950011,642,100
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี112,594,70011112,594,700112,594,7002,594,700002,594,700
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน5419,295,100545419,295,1005418,891,80010,847,3401,060,560288,00012,195,900
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี3319,677,500333319,677,5003318,702,3377,701,7596,265,439013,967,198
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง4516,980,400454516,980,4004516,771,3003,479,900003,479,900
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์3614,015,100363614,015,1003613,355,7001,458,150191,250255,0001,904,400
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง418,764,90041418,764,900417,882,0007,882,000007,882,000
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล3713,605,100373713,605,1003612,783,8806,213,7902,385,76408,599,554
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา103,666,60010103,666,600103,161,1042,938,504222,60003,161,104
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน3712,113,900373712,113,9003715,551,8008,840,422222,66009,063,082
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ6117,352,000616117,352,0005916,102,36515,427,221675,144016,102,365
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด6722,198,700676722,198,7006620,508,5018,421,200215,400287,2008,923,800
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.6121,002,300616121,002,3006120,741,27016,120,4902,920,980367,60019,409,070
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย3810,808,800383810,808,800389,265,5868,325,886707,700232,0009,265,586
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี309,682,70030309,682,700309,498,5006,583,3001,405,20007,988,500
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน308,934,00030308,934,000297,778,1006,577,9601,000,14007,578,100
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช3911,924,300393911,924,3003910,136,1588,504,158008,504,158
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้5722,711,700575722,711,7005722,171,19020,670,0901,500,600022,170,690
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข51,023,900551,023,90051,023,9001,023,900001,023,900
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 23210,944,500323210,944,500319,954,3005,516,600005,516,600
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน4116,686,000414116,686,0004115,893,9327,013,0512,989,202737,60010,739,852
45มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช3210,137,000323210,137,000329,750,2905,986,5522,726,793314,4309,027,775
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป4115,110,000414115,110,0004114,413,80810,145,5033,199,105576,00013,920,608
47มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว309,629,00030309,629,000309,402,1606,975,9501,532,490893,7209,402,160
48มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม2910,168,200292910,168,200299,456,1603,766,160003,766,160
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 3310,194,400333310,194,400339,523,9977,000,997007,000,997
50มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา4116,665,900414116,665,9004015,467,5608,607,110222,66008,829,770
51มัธยมศึกษา 41นายอำนวย อภิชาติตรากูล255,464,40025255,464,400255,449,8004,945,800216,000288,0005,449,800
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ223,968,00022223,968,000223,967,8003,967,200003,967,200
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง244,262,00024244,262,000244,262,0004,262,000004,262,000
54กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 600000000000
55กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 500000000000
รวม 1,843.00 582,167,100.00 1,843.00 1,843.00 582,167,100.00 1,828.00 560,943,772.41 395,466,879.19 45,861,863.87 8,113,910.00 449,442,653.06
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน